K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

VIII Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück (Kraków 2019)