K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

Krakus C.K. Norwida z pieśniami Karola Wojtyły (2014)