K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

Misja

Inicjując powstanie stowarzyszenia wychodzimy z prostego założenia: twórcy kultury nie istnieją bez odbiorców. Jeżeli jako twórcy potrzebujemy odbiorców, żeby dokonać czegokolwiek w przestrzeni społeczno-kulturowej, musimy działać na rzecz uświadomienia i rozwoju potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności. Również przyciąganie odbiorców spoza „naszej” przestrzeni pokazuje jej mieszkańcom, że mają blisko coś, co jest atrakcyjne i wartościowe. Tę przestrzeń obejmującą obszar: Zabłocie, Podgórze, Dębniki i dalej aż do Tyńca określiliśmy mianem Prawego Brzegu.
 

Z codziennych obserwacji tego obszaru wynika, że społeczność Prawego Brzegu odczuwa utrudnienia w korzystaniu z oferty artystycznej Krakowa, ponieważ większość instytucji kultury znajduje się na lewym brzegu Wisły. W duchu decentralizacji, otwierając się równocześnie na współpracę, można temu zaradzić kształtując świadomość i konsolidację społeczeństwa Prawego Brzegu i wraz z nim tworząc własne centra sztuki, organizując koncerty,  wystawy, przedstawienia tańca klasycznego i nowoczesnego, wreszcie – tworząc teatr. 
 

W związku z powyższym chcemy realizować naszą misję poprzez:

 

1. Budowanie międzyludzkich więzi dla konsolidacji społeczności Prawego Brzegu.
2. Uświadamianie i zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców.
3. Edukację młodzieży dla kultury.
4. Wzbogacenie oferty artystycznej  na prawym brzegu Wisły dla Krakowian i turystów.