K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück „Siła Miłości” X Edycja

 

GALERIA ZDJĘĆ

NAGRANIE

Odbywający się po raz dziesiąty Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück „Siła Miłości” tego roku był równocześnie benefisem dr Wandy Półtawskiej, która obchodziła setną rocznicę urodzin.

Odczytano m.in. list gratulacyjny od Pierwszej Damy. „Pozostaję pod wielkim wrażeniem dokonań zawodowych i naukowych oraz społecznych Pani Profesor Wandy Półtawskiej, a przede wszystkim jej postawy – zawsze pełnej poświęcenia dla bliźnich i zarazem bezkompromisowej w respektowaniu wartości chrześcijańskich i patriotycznych” – napisała Agata Kornhauser-Duda.

Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, przyznawany od 2011 r., to honorowe wyróżnienie nadawane osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. społecznej, gospodarczej i kulturalnej.