K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

Polki w Ravensbrück

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Strona w całości poświęcona polskim więźniarkom obozu w Ravensbrück. Znajdują się tam biogramy kobiet a także fragmenty ich twórczości.

http://polkiwravensbruck.pl/