Rzecz o wolności

Wolność słowa – wolność człowieka
Norwid przyrównuje słowo do człowieka i rozróżnia jego wolność zewnętrzną i wewnętrzną. Wolność mówienia to nie wszystko, jest jeszcze wewnętrzna wolność do kreowania słowem nowego, lepszego świata, do czynienia dobra.
O słowie, człowieku i wolności rozprawiali w Tyńcu 29 grudnia 2021 roku.
Andrzej Róg i Wojciech Trela stworzyli spotkanie z poematem Norwida i myślami kard. Stefana Wyszyńskiego dopełnione muzyką Adama Prucnala.
Całość koncertu została zarejestrowana i opublikowana na kanale YouTube Stowarzyszenia Prawy Brzeg.
31 grudnia, 2021 in Aktualności

Comments are closed.