K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

„Moje Ukochane” Andrzej Róg i Zespół m.o.l.o.

 

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.