K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück X Edycja – Galeria zdjęć