K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück „Siła Miłości” Kraków 2012 wideo