Aby „echo ich głosów nigdy nie zamilkło”

Aby „echo ich głosów nigdy nie zamilkło”

Siła ducha, hart i niezłomność – te cechy osobowości Pani profesor Wandy
Połtawskiej zostały podkreślone podczas jubileuszu stulecia jej urodzin. W
listach gratulacyjnych, będących jednocześnie podziękowaniami za
wieloletnią działalność Jubilatki znalazły się słowa podziwu, uznania i
wielkiego szacunku, dla kogoś, kogo zło nie zniszczyło, ale zmobilizowało
do czynienia dobra. Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Agata Kornhauser-
Duda w przesłanym liście napisała: „Pozostaję pod wielkim wrażeniem
dokonań zawodowych i naukowych oraz społecznych Pani Profesor Wandy
Półtawskiej, a przede wszystkim jej postawy – zawsze pełnej poświęcenia
dla bliźnich i zarazem bezkompromisowej w respektowaniu wartości
chrześcijańskich i patriotycznych”
Sama Jubilatka podkreśla, że  „człowiek jest taki, jak jego przeszłość,
której nie może już zmienić i dlatego trzeba starać się być bohaterem, bo
jutra może nie być”.
Prof. Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek
Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbruck życzyła Pani Wandzie
aby starczyło jej sił na dalsze działania, bo jest ona świadkiem historii
pokolenia Kolumbów, kobietą silną, mądrą i niezłomną, która realizuje
testament byłych więźniarek, aby „echo ich głosów nigdy nie zamilkło”.

Nam pozostaje podpisać się pod owymi życzeniami z całego serca.

15 listopada, 2021 in Aktualności

Comments are closed.