K jak Kraków. K jak Kultura.
2
3
4
Siła miłości…

Galeria zdjęć ze spotkania promującego album „Siła Miłości”